Zajęcia w szkołach

Do udziału w projekcie zaproszono pięciu nauczycieli - opiekunów praktyk, pracujących w czterech szkołach podstawowych z terenu Krakowa i okolic. Szkoły zostały starannie dobrane tak, aby ogólnie reprezentowały jak najbardziej różnorodną próbę. Dlatego do projektu zaproszono dwie szkoły z terenów miejskich i dwie z terenów wiejskich, o zróżnicowanym staninie z zakresu 6-8 (dane OKE, 2014r.) i różnej wielkości (liczba klas w roczniku, liczba uczniów w klasie). W trzech szkołach wybrano po jednym roczniku uczniów, a w jednej – dwa roczniki.