Wielka Brytania

W dniach 27-30 kwietnia 2015r. troje przedstawicieli grupy badawczej ACK WFAIS UJ przebywało na wizycie studyjnej w Londynie, zorganizowanej przez pracowników King's College, partnerów WFAIS w projekcie SAILS, finansowanym w ramach 7. Programu Ramowego. Zaproszenie zostało wystosowane przez dr Christine Harrison i dra Briana Matthewsa. W wizycie studyjnej uczestniczyli: Dagmara Sokołowska, Mateusz Wojtaszek i Daniel Dziob.