Słowenia

Wizyta studyjna w Słowenii odbyła się w dniach 18-22 maja 2015r i uczestniczyło w niej czworo przedstawicieli WFAIS UJ, zaangażowanych w projekcie ACK (Justyna Nowak, Aleksandra Wańczyk, Anna Majcher i Mateusz Wojtaszek) oraz dwoje nauczycieli ze szkół współpracujących w projekcie (Anna Bochnia i Tomasz Moździerz). Zaproszenie zostało wystosowane przez mgr Jerneję Pavlin i dr Annę Gostinčar-Blagotinšek, niegdyś współpracujące z grupą wykonawczą projektu ACK WFAIS podczas realizacji innego projektu pod nazwą Fibonacci, finansowanego przez EU w ramach 7. Programu Ramowego.