Open Iquiry

Po upływie około dwóch miesięcy w klasach zastosowano kilkugodzinne zajęcia w metodzie otwartej odmiany odkrywania przez dociekanie (open inquiry-based learning). Uczniowie przygotowywali się do tego wydarzenia poprzez samodzielne zaproponowanie doświadczenia i pytania badawczego, postawienie hipotezy i zaplanowanie przebiegu eksperymentu. Zajęcia trwały w każdej klasie od 1-5 godzin w zależności od możliwości logistycznych szkoły. W sześciu klasach podczas zajęć zaproponowano uczniom konkurs na budowanie konstrukcji z makaronu, o którym nie wiedzieli oni wcześniej.