Belgia

Wizyta studyjna we Flandrii odbyła się w dniach 21-24 października 2015r. i objęła szereg wizytacji i spotkań, zarówno z przedstawicielami organizacji Katholiek Onderwijs Vlaanderen (VSKO), zajmującej się coachingiem nauczycieli i administracji szkół, jak i członkami organizacji pozarządowej PONTon, wspierającej nauczycieli STEM (science, technology, mathematics, engineering, czyli nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych) poprzez organizację warsztatów w metodzie IBL. Punktem kulminacyjnym wizyty stało się uczestnictwo w konferencji STEM dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, podczas której delegacja z Polski miała przyjemność porozmawiania z Minister Edukacji Flandrii, Panią Hilde Crevits. Wizyta studyjna została zorganizowana przez Wima Peetersa i Jeffa Prazmany'ego, zaangażowanych dwa lata wcześniej w projekt badawczy SECURE (finansowany przez EU w ramach 7. Programu Ramowego), w którym Koordynatorem Naukowym była Dagmara Sokołowska, kierownik projektu ACK WFAIS UJ. W wizycie studyjnej we Flandrii wzięli udział pracownicy i doktoranci WFAIS UJ, zaangażowani w projekcie ACK: Dagmara Sokołowska, Justyna Nowak, Mateusz Wojtaszek i Daniel Dziob.