O projekcie

Jako jedna z dziewięciu polskich jednostek naukowych, i jako jedyna w obszarze nauk ścisłych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie otrzymał finansowanie w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Akademickie Centrum Kreatywności". Do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego został doręczony list gratulacyjny od prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program Akademickie Centrum Kreatywności ma za zadanie rozwijać kompetencje i umiejętności przyszłych nauczycieli. Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które wzorcowo kształcą nauczycieli w oparciu o najnowsze metody dydaktyki i technologii. Podczas trwania projektu metody te są sprawdzane w tzw. szkołach ćwiczeń (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych), w których studenci odbywają praktyki. Najlepsze z nich będą upowszechniane wśród nauczycieli już uczących w polskich szkołach. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafiło nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone zostały m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy.

Program jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do 15 listopada 2015 roku. W ramach zatwierdzonego projektu Wydział FAIS UJ skupił się na edukacji przyrody w szkołach podstawowych z wykorzystaniem metody Odkrywania przez Dociekanie, (IBL, inquiry-based learning).